روایت موکب آرت

از گذشته …

برآمده از هیئت هنر …

روایت شکل‌گرفتن خانواده‌ی موکب‌آرت از یک خیمه آغاز می‌شود. خیمه‌ای که دوست‌داران  اباعبدالله (ع) را، از هنرمند و دانشجو و… زیر سایه‌ی لطفش جمع کرد؛ خیمه‌ی هیئت هنر. این خیمه رفاقت‌های نوپا را برکت داد و پیوند اهالی‌اش را با هم عمیق‌تر کرد؛ پیوندی محکم‌تر از رابطه‌ی میان اعضای یک خانواده. خانواده‌ی موکب‌آرت را اعضای خانواده‌ی بزرگ هیئت هنر تأسیس کردند تا با هنرشان یاد و مودت اهل بیت را در دل‌های بیشتری زنده کنند، به تعظیم شعائر الهی کمک کنند و پیشکشی در حد توانشان به آستان خاندان عصمت و طهارت تقدیم کنند.

موکب‌آرت زمانی متولد شد که چند تن از اعضای خانواده‌ی هیئت هنر در مسجد حنانه‌ی نجف اشرف جمع بودند. ایده‌ی تأسیس مجموعه‌ای که با هنر آیینی حال دل افراد را بهتر و یاد اهل بیت را در زندگی‌ها پررنگ‌تر کند، همان‌جا شکل گرفت. آن جمع کوچک قصد داشتند مجموعه‌‌ای را پایه بگذارند که در وادی نور قدم بردارد. نام موکب‌آرت هم از دل همان جلسه بیرون آمد.

ما در موکب‌آرت مسیرمان را با طراحی و فروش محصولاتی آغاز کردیم که مزین به نام و یاد اهل بیت علیهم السلام بودند. محصولاتی دست‌ساز  که حاصل زحمات کارگروه‌های مختلف هیئت هنر بود. به‌تدریج و با آزمون‌وخطای بسیار، سبک نوینی را برای طراحی‌ کتیبه و پرچم پیش گرفتیم و  در مسیر تولید انبوه محصولات، قدم برداشتیم. مسیری که بی‌شک، تک‌تک قدم‌هایش را مدیون لطف اهل‌بیت علیهم‌السلام هستیم.

اما امروز …

امروز موکب آرت مجموعه‌ای است با محصولات متنوع و فاخر که نیاز خانواده‌ها، هیئات، مساجد و هر آنکس که بخواهد محیط پیرامونش را به یاد اهل‌بیت و مفاهیم دینی مزین کند، تأمین می‌کند.

محصولاتی از قبیل کتیبه، پرچم، پوشاک مناسبتی، یادمان، قاب، ملزومات هیئت، دکور و… را برای مناسبت‌های مختلف مذهبی و ملی با اذکار گوناگون و طراحی‌های متناسب تولید می کند.

هر ساله سود حاصل از فروش محصولات موکب‌آرت صرف مخارج هیئت‌هنر می شود.

مأموریت موکب آرت:

اصلی ترین مسئله‌ی موکب آرت، بزرگداشت مفاهیم دینی و واردکردن آن به زندگی امروزی جامعه‌ی ایران است. به بیان دیگر، ما در موکب‌آرت تلاش می‌کنیم استفاده از نمادها و محصولاتی که یاد اهل‌بیت علیهم‌السلام را در خاطر افراد زنده می‌کنند، در سبک زندگی امروزی به فرهنگ بدل شود و  رابطه‌ی قلبی افراد با این خاندان عمق بیشتری پیدا کند. آرمان موکب‌آرت جامعه‌ای است که خانه‌ها، گوشه‌‌گوشه‌ی خیابان‌ها و محله‌هایش به مناسبت‌های گوناگون از ذکر مودت اهل‌بیت علیهم‌السلام پر باشد و البته تهیه‌ی این محصولات نیز برای تمام اقشار جامعه ممکن باشد.

 

چشم انداز موکب آرت:

موكــب آرت در چشــم انــداز چندیــن ســاله‌ی خــود در ميــان دوســتداران اهــل بيــت عليهــم الســلام در سرتاســر جهــان نهــادي پويــا، روزآمــد، نامـدار و شـناخته شـده اسـت، بـه طـوري كـه محصـولات متنـوع آن، تاميـن كننـده‌ي نيازهـای عاطفـي و شـعائری همـه محبـان اهـل بيـت خواهـد بـود. افـراد، خانـواده‌هـا و تشـكل‌هـاي مختلـف، بـراي ابـراز و تقويـت مـودت اهـل بيـت علیهـم السـلام، از آن بهـره خواهنـد بـرد.

ان شاءالله