در حال نمایش 10 نتیجه

پرچم افقی امام حسن (ع) – سبز 2

350,000 تومان
طول

150cm

عرض

70cm

ساخته شده از

پارچه کج راه

فرم

عمودی

مناسب برای

دکور و سن مراسمات

رنگ غالب زمینه

سبز1, سبز 2, سفید1, سفید2

رنگ غالب نقوش

سفید, طلایی

پرچم افقی امام حسن (ع) – سبز1

350,000 تومان
طول

150cm

عرض

70cm

ساخته شده از

پارچه کج راه

فرم

عمودی

مناسب برای

دکور و سن مراسمات

رنگ غالب زمینه

سبز1, سبز 2, سفید1, سفید2

رنگ غالب نقوش

سفید, طلایی

پرچم افقی امام حسن (ع) – سفید1

350,000 تومان
طول

150cm

عرض

70cm

ساخته شده از

پارچه کج راه

فرم

عمودی

مناسب برای

دکور و سن مراسمات

رنگ غالب زمینه

سبز1, سبز 2, سفید1, سفید2

رنگ غالب نقوش

سفید, طلایی

پرچم افقی امام حسن (ع) – سفید2

350,000 تومان
طول

150cm

عرض

70cm

ساخته شده از

پارچه کج راه

فرم

عمودی

مناسب برای

دکور و سن مراسمات

رنگ غالب زمینه

سبز1, سبز 2, سفید1, سفید2

رنگ غالب نقوش

سفید, طلایی

کتیبه امام حسن مجتبی – سبز

500,000 تومان
طول

200cm

عرض

70cm

ساخته شده از

پارچه کج راه

فرم

عمودی

مناسب برای

دکور و سن مراسمات

رنگ غالب زمینه

سفید, سبز

رنگ غالب نقوش

سفید, طلایی

کتیبه امام حسن مجتبی – سفید

500,000 تومان
طول

200cm

عرض

70cm

ساخته شده از

پارچه کج راه

فرم

عمودی

مناسب برای

دکور و سن مراسمات

رنگ غالب زمینه

سفید, سبز

رنگ غالب نقوش

سفید, طلایی