در حال نمایش 12 نتیجه

دکور زیارت عاشورا_سلام امام حسین

قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,200,000 تومان است.
ابعاد

140cm*220cm

تکنیک چاپ

سابلیمیشن

جنس پارچه

مخمل

کتیبه زیارت عاشورا

قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,280,000 تومان است.
ابعاد

210cm*140cm

تکنیک چاپ

سابلیمیشن

جنس پارچه

مخمل

کتیبه ستونی زیارت عاشورا

قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 560,000 تومان است.
ابعاد

300cm*70cm

تکنیک چاپ

سابلیمیشن

جنس پارچه

مخمل

کتیبه ستونی زیارت عاشورا_یا ثارالله

قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 560,000 تومان است.
ابعاد

300cm*70cm

تکنیک چاپ

سابلیمیشن

جنس پارچه

مخمل

کتیبه مثلثی زیارت عاشورا امام المنتظر

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 320,000 تومان است.
ابعاد

150cm*50cm

تکنیک چاپ

سابلیمیشن

جنس پارچه

مخمل

کتیبه مثلثی زیارت عاشورا امام المنتقم

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 320,000 تومان است.
ابعاد

150cm*50cm

تکنیک چاپ

سابلیمیشن

جنس پارچه

مخمل

کتیبه مثلثی زیارت عاشورا امام المنصور

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 320,000 تومان است.
ابعاد

150cm*50cm

تکنیک چاپ

سابلیمیشن

جنس پارچه

مخمل

کتیبه مثلثی زیارت عاشورا امام المهدی(عج)

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 320,000 تومان است.
ابعاد

150cm*50cm

تکنیک چاپ

سابلیمیشن

جنس پارچه

مخمل

کتیبه مثلثی زیارت عاشورا ثارالله

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 320,000 تومان است.
ابعاد

150cm*50cm

تکنیک چاپ

سابلیمیشن

جنس پارچه

مخمل

کتیبه مثلثی زیارت عاشورا یا شهید

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 320,000 تومان است.
ابعاد

150cm*50cm

تکنیک چاپ

سابلیمیشن

جنس پارچه

مخمل